طوالش - گزینه دو


نمایندگی طوالش - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای شاهی

تلفن : 1344226033

فکس : 1344226033

پست الکترونیکی :

آدرس : تالش-خ امام ره- روبروی بانک تجارت کوچه یعقوبیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 44226033 013- 9112821778 آدرس : تالش خیابان امام(ره) روبروی بانک تجارت کوچه یعقوبی موبایل 09114661827
توضیحات :