طوالش - گزینه دو


نمایندگی طوالش - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای شاهی

تلفن : 1344226033

فکس : 1344226033

پست الکترونیکی :

آدرس : تالش- چهارراه سپاه خ بهشتی روبروی انتقال خون پایین ترازنهضت سواد آموزی کوچه وثوق روبروی ساختمان شیردل دبیرستان نور

توضیحات : ساعت کاری شش ماهه دوم :صبح ها ساعت ۹تا ۱۳و بعدازظهر ساعت ۱۵تا ۱۸:30 ساعت کاری شش ماهه اول : صبح ها ۸:۳۰تا ۱۳ وبعداز ظهرها ۱۵:۳۰ تا۲۰:۳۰دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 44226033 013- 09۳۸۶۶۳۶۵۳۰ آدرس : تالش چهارراه سپاه خ بهشتی روبروی انتقال خون پایینترازنهضت سوادآموزی کوچه وثوق روبروی ساختمان شیردل دبیرستان نور موبایل 09386636530
شعبه دخترانه تلفن : 44226033 013 آدرس : تالش چهارراه سپاه خ بهشتی روبروی انتقال خون پایینترازنهضت سوادآموزی کوچه وثوق روبروی ساختمان شیردل دبیرستان نور موبایل 09386636530