ماسال - گزینه دو


نمایندگی ماسال - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم دینی پور

تلفن : 01344663286

فکس : 01344663286

پست الکترونیکی :

آدرس : ماسال-میدان شهدا-پاساژ چراغی-طبقه دوم-نمایندگی گزینه دو ماسالدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9111839698 آدرس : ماسال میدان شهدا مجتمع تجاری چراغی طبقه دوم
شعبه دخترانه تلفن : 9111839698 آدرس : ماسال میدان شهدا مجتمع تجاری چراغی طبقه دوم