بندرانزلی - مجتمع علمی آموزشی پویا


نمایندگی بندرانزلی - مجتمع علمی آموزشی پویا


نام مدیر : جناب آقای پورطهماسبی

تلفن : 1344513089

فکس : 1344515709

پست الکترونیکی : pourtahmasi43@gmail.com

آدرس : بندر انزلی - خیابان نواب صفوی (روبروی اداره غله یا قندوشکر سابق ) اول کوچه یاسین . ساختمان کوشا . مجتمع علمی آموزشی پویا


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 013-44513089 آدرس : بندرانزلی - خیابان نواب - روبروی شنبه بازار . اول کوچه یاسین . ساختمان کوشا. مجتمع علمی آموزشی پویا.طبقه دوم
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 01344515709 آدرس : بندرانزلی - خیابان نواب . روبروی شنبه بازار . اول کوچه یاسین . ساختمان کوشا . مجتمع علمی آموزشی پویا . طبقه سوم
توضیحات :