بندرانزلی - مجتمع علمی آموزشی پویا


نمایندگی بندرانزلی - مجتمع علمی آموزشی پویا


نام مدیر : جناب آقای پورطهماسبی

تلفن : 01344515709 -- 01344549254------01344513089

فکس : 1344515709

پست الکترونیکی : pourtahmasi43@gmail.com

آدرس : بندر انزلی - خیابان نواب صفوی (روبروی اداره غله یا قندوشکر سابق ) اول کوچه یاسین . ساختمان کوشا . مجتمع علمی آموزشی پویا


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9123080396 - 09113853423 آدرس : بندرانزلی - خیابان نواب - روبروی شنبه بازار . اول کوچه یاسین . ساختمان کوشا. مجتمع علمی آموزشی پویا.طبقه دوم
توضیحات :