آستارا - گزینه دو


نمایندگی آستارا - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای علی نیا

تلفن : 1344836878

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : آستارا-خیابان بعثت-روبروی پارک معلم-کوچه دخانیات پلاک7دبیرستان غیرولتی پسرانه شهریاردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09111826086 آدرس : آستارا-خیابان بعثت روبروی پارک معلم-کوچه دخانیات پلاک7دبیرستان غیردولتی پسرانه شهریار
شعبه دخترانه تلفن : 09111826086 آدرس : آستارا-خیابان بعثت-روبروی پارک معلم کوچه دخانیات پلاک7دبیرستان غیرانتفاعی شهریار