آستارا - گزینه دو


نمایندگی آستارا - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای علی نیا

تلفن : 1344836878

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : آستارا-خیابان حکیم نظامی-روبروی عینک فروشی-دبیرستان پسرانه شهریاردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09111826086 آدرس : آستارا-خیابان حکیم نظامی-روبروی عینک فروشی-دبیرستان پسرانه شهریار
شعبه دخترانه تلفن : 09111826086 آدرس : آستارا-خیابان حکیم نظامی-روبروی عینک فروشی صوابدوست-دبیرستان غیرانتفاعی شهریار