گچساران


نمایندگی گچساران


نام مدیر : سرکار خانم امیر حسینی

تلفن : 07433226917

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : یاسوج- بلوار بویراحمد - نرسیده به باهنر

توضیحات : ثبتنام بصورت تلفنی و توسط مرکز استان انجام می گیرددفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09164992577 -09168096688 آدرس : یاسوج- بلوار بویراحمد - نرسیده به باهنر
شعبه دخترانه تلفن : 09164992577 -09168096688 آدرس : یاسوج- بلوار بویراحمد - نرسیده به باهنر