گچساران


نمایندگی گچساران


نام مدیر : سرکار خانم امیرحسینی

تلفن : 09176633490-09911420056-09170200105

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : استان کهگیلویه و بویراحمد .... شهرستان گچساران..... بلوار ولیعصر.....روبروی تقاطع محله لبنان... اموزشگاه علمی آزاد هدف برتردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09176633490-09911420056 آدرس : استان کهگیلویه و بویراحمد...شهرستان گچساران.....بلوار ولیعصر روبروی تقاطع محله لبنان ....آموزشگاه علمی آزاد هدف برتر
شعبه دخترانه تلفن : -09176633490-09911420056 آدرس : شهرستان گچساران .... بلوار ولیعصر..... روبروی تقاطع محله لبنان..... آموزشگاه علمی آزاد هدف برتر