گچساران - آموزشگاه علمی آزاد شریف


نمایندگی گچساران - آموزشگاه علمی آزاد شریف


نام مدیر : جناب آقای صداقتی

تلفن : 7432230540 - 7432225464

فکس : 7432230540

پست الکترونیکی :

آدرس : گچساران-میدان امام خمینی-خیابان مدرس غربی-جنب بیمه ایران-آموزشگاه علمی آزاد شریفدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9171421245 - 09171480641 آدرس : گچساران -میدان امام خمینی (ره) خیابان مدرس غربی جنب بیمه ایران آموزشگاه شریف گزینه دو
شعبه دخترانه تلفن : 32225464 همراه 09171421245 و 09171480641 آدرس : گچساران -میدان امام خمینی (ره) خیابان مدرس غربی جنب بیمه ایران آموزشگاه شریف گزینه دو