کلاچای - نمایندگی


نمایندگی کلاچای - نمایندگی


نام مدیر : جناب آقای صفری

تلفن : 1342687906

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : کلاچای-میدان نواب- خ شیخ صدوق- پلاک79- آموزشگاه علمی آزاد نیکودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 1342687906 آدرس : کلاچای-میدان نواب- خ شیخ صدوق- پلاک79- آموزشگاه علمی آزاد نیکو
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 1342687906 آدرس : کلاچای-میدان نواب- خ شیخ صدوق- پلاک79- آموزشگاه علمی آزاد نیکو
توضیحات :