کلاچای - نمایندگی


نمایندگی کلاچای - نمایندگی


نام مدیر : سرکار خانم صفری

تلفن : 1342687906

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : کلاچای-روبروی شهرداری کوچه شهید محمد حسینی پلاک3 آموزشگاه نیکودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 1342687906-09355562096 آدرس : کلاچای--روبروی شهرداری کوچه شهید محمد حسینی پلاک3- آموزشگاه نیکو
شعبه دخترانه تلفن : 1342687906-09355562096 آدرس : کلاچای--روبروی شهرداری کوچه شهید محمد حسینی پلاک3 آموزشگاه نیکو