کرمان آموزشگاه علمی راه نو


نمایندگی کرمان آموزشگاه علمی راه نو


نام مدیر : جناب آقای امیری

تلفن : 3620 - 034

فکس : 03432461644

پست الکترونیکی :

آدرس : کرمان - میدان آزادی - خیابان بهمنیار - کوچه 3 - جنب هتل - آموزشگاه علمی راه نودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 034-3620 - 09392461644 آدرس : کرمان - میدان آزادی - خیابان بهمنیار - کوچه 3 - جنب هتل - آموزشگاه علمی راه نو
شعبه دخترانه تلفن : 03432461644 آدرس : کرمان - میدان آزادی - خیابان بهمنیار - کوچه 3 - جنب هتل - آموزشگاه علمی راه نو