کرمان - آموزشگاه علمی راه نو


نمایندگی کرمان - آموزشگاه علمی راه نو


نام مدیر : جناب آقای امیری

تلفن : 3432461644 - 3620 - 034

فکس : 3432463450

پست الکترونیکی :

آدرس : کرمان - بلوار جمهوری - حد فاصل چهارراه امام جمعه و فیروزه - خیابان فیروزه - فیروزه 2 - آموزشگاه علمی راه نودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03432463450 آدرس : بلوار جمهوری، بعد از چهارراه امام جمعه، طبقه فوقانی هنرستان رسالت آموزشگاه علمی پسرانه راه نو
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 03432461644 آدرس : بلوار جمهوری - حد فاصل چهارراه امام جمعه و چهارراه فیروزه - خیابان فیروزه - کوچه 2 - آموزشگاه علمی راه نو
توضیحات :