کرمان آموزشگاه علمی راه نو


نمایندگی کرمان آموزشگاه علمی راه نو


نام مدیر : جناب آقای امیری

تلفن : 3620 - 034

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : کرمان - بلوار جمهوری - حد فاصل چهارراه امام جمعه و خیابان فیروزه - کوچه فیروزه 2 - آموزشگاه علمی راه نو



دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03432463450 - 09392461644 آدرس : کرمان، چهارراه امام جمعه،خیابان فیروزه ، کوچه2 آموزشگاه علمی پسرانه راه نو
توضیحات :