قلعه گنج - امیرکبیر


نمایندگی قلعه گنج - امیرکبیر


نام مدیر : جناب آقای امیری

تلفن : 3446220781 - 9132481980

فکس : 3443390781

پست الکترونیکی :

آدرس : قلعه گنج-خیابان شهید جلال انیس-دبیرستان شهیدرجائیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09131413772 آدرس :
توضیحات :