سیرجان - مدرسه راهنمایی هدف


نمایندگی سیرجان - مدرسه راهنمایی هدف


نام مدیر : جناب آقای عماد

تلفن : 3442336359

فکس : 3442231199

پست الکترونیکی : f_iut85@yahoo.com

آدرس : کوی رزمندگان-خیابان ارشاد


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03442336358 آدرس : سیرجان شهرک رزمندگان روبروی ام آرآی حکیم
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 03442336359 آدرس : سیرجان شهرک رزمندگان خیابان ارشاد جنب دبیرستان غیردولتی هدف
توضیحات :