سیرجان - دبیرستان غیردولتی هدف


نمایندگی سیرجان - دبیرستان غیردولتی هدف


نام مدیر : جناب آقای عماد

تلفن : -09133479309 - 03442336359

فکس : 3442336358

پست الکترونیکی : f_iut85@yahoo.com

آدرس : کوی رزمندگان-خیابان ارشاد


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03442336358 - 9131456537 آدرس : سیرجان شهرک رزمندگان روبروی ام آرآی حکیم
شعبه دخترانه تلفن : 09133479309 -03442336359 آدرس : سیرجان شهرک رزمندگان خیابان ارشاد جنب دبیرستان غیردولتی هدف