رفسنجان - آموزشگاه دور خیز


نمایندگی رفسنجان - آموزشگاه دور خیز


نام مدیر : جناب آقای حمیدی پور

تلفن : 09131917439/09380560711/03434257030/03434288080

فکس : 034257030

پست الکترونیکی :

آدرس : میدان بیمارستان علی ابن ابیطالب بلوارامام علی(ع) نبش کوچه ۶ ساختمان خواجه نصیر اموزشگاه دور خیزدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 034۳۴۲۸۸۰۸۰ /۰۳۴۳۴۲۵۷۰۳۰ آدرس : میدان بیمارستان علی ابن ابیطالب بلوار امام علی(ع) نبش کوچه شش ساختمان خواجه نصیر
شعبه دخترانه تلفن : 034۳۴۲۵۷۰۳۰/۰۳۴۳۴۲۸۸۰۸۰ آدرس : میدان بیمارستان علی ابن ابیطالب بلوار امام علی(ع) نبش کوچه شماره شش ساختمان خواجه نصیر