جیرفت - آموزشگاه علمی فرهنگ


نمایندگی جیرفت - آموزشگاه علمی فرهنگ


نام مدیر : جناب آقای شاهرخی

تلفن : 03443214494 / 09131483161

فکس : 03443214494

پست الکترونیکی :

آدرس : جیرفت - چهارراه دهخدا- خیابان آزادی - کوچه رو به رو اداره پست - آموزشگاه علمی فرهنگدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09131483161 آدرس : جیرفت - چهارراه دهخدا- خیابان آزادی - کوچه رو به رو اداره پست - آموزشگاه علمی فرهنگ
شعبه دخترانه تلفن : 09131483161 آدرس : جیرفت - چهارراه دهخدا- خیابان آزادی - کوچه رو به رو اداره پست - آموزشگاه علمی فرهنگ