بردسیر - آموزشگاه علمی ندای دانش


نمایندگی بردسیر - آموزشگاه علمی ندای دانش


نام مدیر : سرکار خانم خسروی

تلفن : 03433523456

فکس : 03433521276

پست الکترونیکی : zahraahmadirad@yahoo.com

آدرس : میدان آزادی-بلوار 22 بهمن-کوچه فجر-فجر یک(کوچه دانیال) فرعی اول سمت چپ-آموزشگاه علمی ندای دانش


ارتباط با نمایندگیدفاتر


آموزشگاه علمی ندای دانش پسرانه (گزینه دو) تلفن : 03433523456--03433521276 آدرس : میدان آزادی بلوار 22بهمن کوچه فجر یک فرعی اول سمت چپ - 09132434108 - 09136999025
آموزشگاه علمی ندای دانش دخترانه گزینه دو تلفن : 03433523456--03433521276 آدرس : میدان آزادی -بلوار 22 بهمن کوچه فجر یک فرعی اول سمت چپ