بافت - آموزشگاه علمی ابتکار


نمایندگی بافت - آموزشگاه علمی ابتکار


نام مدیر : جناب آقای رضایی نژاد

تلفن : 3442440700 - 3442424283

فکس : 3442440700

پست الکترونیکی : www.gozine2baft@yahoo.com

آدرس : بافت- بلوار امیرکبیر-ضلع جنوبی تربیت بدنی-خ شهید محسنی دفتر مرکزی گزینه دو


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه -علامه طباطبایی تلفن : 03442441165 - 9133454386 آدرس : بافت - ورودی سیرجان دبیرستان نمونه طباطبایی
شعبه دخترانه-شهید مطهری تلفن : 03442424283 آدرس : بافت بلوار امیر کبیر جنب اداره گاز