سنندج


نمایندگی سنندج


نام مدیر : جناب آقای بهرامی فر

تلفن : 08733225383

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان فلسطین- پایین تر از چهار راه فلسطین- روبروی اداره کل مالیاتی استان کردستان- دبیرستان غیر دولتی شایستگان صادق وزیری-آموزشگاه نانو -08733225383دفاتر


شعبه پسرانه - روزهای زوج تلفن : ۳۳۲۲۵۳۸۳- ۰۹۱۸۸۷۸۱۸۶۶ آدرس : -خیابان فلسطین- پایین تر از چهار راه فلسطین- روبروی اداره کل مالیاتی استان کردستان- دبیرستان غیر دولتی شایستگان صادق وزیری-آموزشگاه نانو -08733225383-
شعبه دخترانه - روزهای فرد تلفن : 09183780238 - 33225383 آدرس : خیابان فلسطین- پایین تر از چهار راه فلسطین- روبروی اداره کل مالیاتی استان کردستان- دبیرستان غیر دولتی شایستگان صادق وزیری-آموزشگاه نانو - -08733225383-