سنندج - آموزشگاه نانو


نمایندگی سنندج - آموزشگاه نانو


نام مدیر : جناب آقای بهرامی فر

تلفن : 33225383

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : میدان آزادی - خیابان حسن آباد - انتهای کوچه شورای حل اختلاف - آموزشگاه نانودفاتر


شعبه پسرانه - روزهای زوج تلفن : 33236092 آدرس : میدان آزادی - خیابان حسن آباد - انتهای کوچه شورای حل اختلاف - آموزشگاه نانو
توضیحات :
شعبه دخترانه - روزهای فرد تلفن : 33225383 آدرس : میدان آزادی - خیابان حسن آباد - انتهای کوچه شورای حل اختلاف - آموزشگاه نانو
توضیحات :