بانه - گزینه دو


نمایندگی بانه - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای شبانی

تلفن : 08734243615

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : بانه میدان هنر بلوار بابوس نبش کوچه بابوس 9 (کوچه تخمه پزی ممتاز )و بابوس3 جنب پارک بژوار09188753860دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 34243615 آدرس : میدان هنر بلوار بابوس کوچه بابوس 9 ) کوچه تخمه پزی ممتاز ، جنب پارک بژوار آموزشگاه ساتیار
شعبه دخترانه تلفن : 34243615 آدرس : میدان هنر بلوار بابوس کوچه بابوس 9 ) کوچه تخمه پزی ممتاز ، جنب پارک بژوار آموزشگاه ساتیار