بانه - گزینه دو


نمایندگی بانه - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم طاهری

تلفن : 08734263277

فکس : 08734263277

پست الکترونیکی : satiarshabani@gmail.com

آدرس : بانه . خیابان امام / پشت کتابخانه عمومی شماره یک . روبروی دبستان شاهد دخترانه . اموزشگاه ساتیار و نسار 08734263277 شماره همراه شبانی 09188753860


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08734263277 آدرس : خیابان امام . پشت کتابخانه عمومی شماره یک . روبروی دبستان شاهد دخترانه . اموزشگاه ساتیار
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 08734263277 آدرس : خیابان امام . پشت کتابخانه عمومی شماره یک . روبروی دبستان شاهد دخترانه . اموزشگاه نسار
توضیحات :