نی ریز - گزینه دو


نمایندگی نی ریز - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای پای برجا

تلفن : 07153841034

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : نی ریز-ابتدای خیابان شعله- روبه رو بانک ملی شعبه امام

توضیحات : شماره ارتباطی واتساپ 09046341034دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 07153841034 آدرس : نبش خیابان قدس و مطهری(شعله سابق) طبقه اول - واحد آموزشی گزینه دو/7491815637کد پستی
شعبه دخترانه تلفن : 07153841034 آدرس : نبش خیابان قدس و مطهری(شعله سابق) طبقه اول - واحد آموزشی گزینه دو/7491815637کد پستی