بندرکياشهر - نمایندگی


نمایندگی بندرکياشهر - نمایندگی


نام مدیر : سرکار خانم باربد

تلفن : 01342827858

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : بندرکیاشهر-خ فلسطین جنوبی-جنب تعاونی 16-پلاک 156 دبستان غیر دولتی باربددفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9111346053 آدرس : بندرکیاشهر-خ فلسطین جنوبی-جنب تعاونی 16-پلاک 156 دبستان غیر دولتی باربد
توضیحات :