بندرکیاشهر - خانم باربد


نمایندگی بندرکیاشهر -  خانم باربد


نام مدیر : سرکار خانم باربد

تلفن : 01342827858

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : بندرکیاشهر-خ فلسطین جنوبی-جنب تعاونی 16-پلاک 156 دبستان غیر دولتی باربددفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01342827858-09113385755 آدرس : بندرکیاشهر-خ فلسطین جنوبی-جنب تعاونی 16-پلاک 156 دبستان غیر دولتی باربد
شعبه دخترانه تلفن : 01342827858-09113385755 آدرس : بندرکیاشهر-خ فلسطین جنوبی-جنب تعاونی 16-پلاک 156 دبستان غیر دولتی باربد