مرودشت - موسسه کنکور راه دانشگاه


نمایندگی مرودشت - موسسه کنکور راه دانشگاه


نام مدیر : جناب آقای روشن

تلفن : 7143335551 - 7143224586

فکس : 7101

پست الکترونیکی :

آدرس : مرودشت-خیابان انقلاب روبروی مسجد ابوالفضل عدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 07143335551 آدرس : مرودشت خیابان انقلاب کوچه روبروی مسجد حضرت ابوالفضل(ع) کوی شهید ناصری آموزشگاه راه دانشگاه
شعبه دخترانه تلفن : 07143335551 آدرس : مرودشت خیابان انقلاب کوچه روبروی مسجد حضرت ابوالفضل (ع) کوی شهید ناصری آموزشگاه راه دانشگاه