ثلاث باباجاني - نمایندگی


نمایندگی ثلاث باباجاني - نمایندگی


نام مدیر : جناب آقای ویسی

تلفن : 8346724266

فکس :

پست الکترونیکی : modaresansharif.javanrood@gmail.com

آدرس : استان کرمانشاه -شهر ثلاث باباجانی- خیابان شهید اشرفی اصفهانی- کوچه شهدا


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 8346724266 آدرس : ثلاث باباجانی-خیابان شهید اشرفی اصفهانی -کوچه شهدا
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 8346724266 آدرس : ثلاث باباجانی-ثلاث باباجانی-خیابان شهید اشرفی اصفهانی -کوچه شهدا
توضیحات :