ثلاث باباجانی - نمایندگی آموزشگاه وانیار


نمایندگی ثلاث باباجانی - نمایندگی آموزشگاه وانیار


نام مدیر : جناب آقای قاسمی

تلفن : 09923727106-09188886865

فکس :

پست الکترونیکی : zibabin1@yahoo.com

آدرس : استان کرمانشاه -شهر ثلاث باباجانی- پایین تر از شهرداری-پاساژ نوروزی-طبقه سوم


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09923727106 آدرس : ثلاث باباجانی- پایین تر از شهرداری-پاساژ نوروزی-طبقه سوم
شعبه دخترانه تلفن : 09923727106 آدرس : ثلاث باباجانی- پایین تر از شهرداری-پاساژ نوروزی-طبقه سوم