لارستان


نمایندگی لارستان


نام مدیر : جناب آقای بهروزی

تلفن : 09171841744

فکس : 09171841744

پست الکترونیکی : abdolhamidb@gmail.com

آدرس : لارستان-شهرجدید-جنب حسینیه سیدالشهدا


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09171841744 آدرس : لار-شهرجدید-جنب حسینیه سیدالشهدا
شعبه دخترانه تلفن : 09171841744 آدرس : لار-شهرجدید-جنب حسینیه سیدالشهدا