لامرد - آموزشگاه فرهیختگان دیباگران


نمایندگی لامرد - آموزشگاه فرهیختگان دیباگران


نام مدیر : جناب آقای محمد غافری

تلفن : 7152724548 - 7157224525

فکس : 7152724548

پست الکترونیکی :

آدرس : لامرد. خیابان 15 خرداد کوچه شماره 7 (کوچه شهید عامری). آموزشگاه غافری

توضیحات : ساعات کاری آموزشگاه صبح 8 الی 12 عصر 17 الی 21



دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9177824974 و 09171844186 و 09173832042 آدرس : لامرد خیابان 15 خرداد. کوچه شماره 7 (کوچه شهید عامری) آموزشگاه غافری