آموزشگاه اوج


نمایندگی آموزشگاه اوج


نام مدیر : جناب آقای شمس الدینی

تلفن : 07142248065

فکس : 0

پست الکترونیکی :

آدرس : کازرون نطنج بعد از پمپ بنزین روبروی استادیوم آموزشگاه اوجدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09177213093 آدرس : کازرون نطنج روبروی استادیوم آموزشگاه اوج
شعبه دخترانه تلفن : 09177213093 آدرس : کازرون نطنج روبروی استادیوم آموزشگاه اوج