قیروکارزین - آموزشگاه علمی آزاد تقویتی رهروان دانش


نمایندگی قیروکارزین - آموزشگاه علمی آزاد تقویتی رهروان دانش


نام مدیر : جناب آقای رئیسی

تلفن : 7154526494 - 7154526494

فکس : 7154526494

پست الکترونیکی : afzarsazeh@yahoo.com

آدرس : شهرستان قیر و کارزین-قیر - میدان امام خمینی ره-خیابان رضوان-جنب اداره آموزش و پرورش-آموزشگاه علمی آزاد تقویتی-کنکور رهروان دانش (قدیم).-دانش پویان(جدید)


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه-دانش پویان تلفن : 07154526494 آدرس : قیر-خیابان رضوان-جنب اداره آموزش و پرورش
توضیحات :
شعبه دخترانه-دانش پویان تلفن : 07154526494 آدرس : قیر-خیابان رضوان-جنب اداره آموزش و پرورش
توضیحات :