قیروکارزین - آموزشگاه علمی آزاد تقویتی رهروان دانش


نمایندگی قیروکارزین - آموزشگاه علمی آزاد تقویتی رهروان دانش


نام مدیر : جناب آقای قنبری

تلفن : 7154526494 - 7154526494

فکس : 7154526494

پست الکترونیکی : afzarsazeh@yahoo.com

آدرس : شهرستان قیر و کارزین-قیر - میدان امام خمینی ره-خیابان رضوان شمالی 12-جنب اداره آموزش و پرورش-آموزشگاه علمی آزاد تقویتی-کنکور رهروان دانش (قدیم).-دانش پویان(جدید)


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه-دانش پویان تلفن : 07154526494-09178909584-09305023523-09901099141-09179089391 آدرس : قیر-خیابان رضوان شمالی 12 -جنب اداره آموزش و پرورش---- شعبه دوم:کارزین شهر -آموزشگاه برهان
شعبه دخترانه-دانش پویان تلفن : 07154526494-09901099141-09178909584 آدرس : قیر-خیابان رضوان شمالی 12-جنب اداره آموزش و پرورش-----شعبه دوم:امام شهر آموزشگاه توان برتر -دبیرستان حکمت