مؤسسه علمی دخترانه فرهیختگان


نمایندگی مؤسسه علمی دخترانه فرهیختگان


نام مدیر : سرکار خانم کرمی

تلفن : 09334870860 7153350160 7153312274 7153312353

فکس : 07153312353

پست الکترونیکی :

آدرس : فسا-ابتدای بلوار مدرس-سمت راست-نبش کوچه اول- مؤسسه کنکور فرهیختگان ( نمایندگی گزینه دو )

توضیحات : ساعات حضور در دفتر: صبح ها ساعت: 9 تا 12 عصرها: ساعت: 4 تا 8دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09334870860 - 07153312353 آدرس : فسا-ابتدای بلوار مدرس-سمت راست-نبش کوچه اول
شعبه دخترانه تلفن : 07153312353-09334870860 آدرس : فسا-ابتدای بلوار مدرس-سمت راست-نبش کوچه اول