شیراز - موسسه کنکور دانشگاهیان شیراز


نمایندگی شیراز - موسسه کنکور دانشگاهیان شیراز


نام مدیر : جناب آقای خوارزمی

تلفن : 07132345011 - 07132333048

فکس : 7116286884

پست الکترونیکی :

آدرس : شیراز -خیابان اردیبهشت-حدفاصل خیابان شهید فقیهی و خیابان پوستچی پلاک 40دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 07132345011-07132333048 آدرس : شیراز -خیابان اردیبهشت-حدفاصل خیابان شهید فقیهی و خیابان پوستچی پلاک 40 - 09365616414
توضیحات :