شیراز - گزینه دو


نمایندگی شیراز - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای کرمی

تلفن : 09057213338_ 09366172017 _ 09057214448

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : شعبه مرکزی: شیراز _ معالی آباد _ نبش کوچه 3 _ ساختمان کلینک دنا _ طبقه سوم _ واحد 6 _______ شعبه دوم :شیراز _ روبروی پارک قوری _ نبش خیابان قدوسی شرقی _ کوچه 42 _ آموزشگاه علمی ابن سینادفاتر


شعبه مرکزی تلفن : 07191550540 _ 09057213338 _ 09366172017 آدرس : شیراز _ معالی آباد _ نبش کوچه 3 _ ساختمان کلینک دنا _ طبقه سوم _ واحد 6
شعبه دوم تلفن : 07138436416 _ 071۳۸۴۳۶۸۶۶ آدرس : شیراز _ روبروی پارک قوری _ نبش خیابان قدوسی شرقی _ کوچه 42 _ آموزشگاه علمی آزاد ابن سینا