شیراز - گزینه دو


نمایندگی شیراز - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای کرمی

تلفن : 09057213338_ 09366172017 _ 09057214448

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : شیراز _ معالی آباد _ نبش کوچه 3 _ ساختمان کلینک دنا _ طبقه سوم _ واحد 6 _______دفاتر


شعبه دخترانه تلفن : 07191550540 _ 09057213338 _ 09366172017 آدرس : شیراز _ معالی آباد _ نبش کوچه 3 _ ساختمان کلینک دنا _ طبقه سوم _ واحد 6
شعبه پسرانه تلفن : 09057214448_09057213338 آدرس : شیراز _ معالی آباد _نبش کوچه ۳_ ساختمان کلینیک دنا_ طبقه سوم _ واحد ۶