داراب - آموزشگاه علمی فیزیک سرا


نمایندگی داراب - آموزشگاه علمی فیزیک سرا


نام مدیر : جناب آقای حامدی

تلفن : 7153524159 - 7153560334

فکس : 7153527120

پست الکترونیکی :

آدرس : داراب- سه راه طالقانی -کوچه شهید فیضی- آموزشگاه علمی فیزیک سرادفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 071-53524159 آدرس : سه راه طالقانی کوچه شهید فیضی آموزشگاه علمی آزاد فیزیک سرا
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 071-53527120 آدرس : سه راه طالقانی کوچه شهید فیضی آموزشگاه علمی آزاد فیزیک سرا
توضیحات :