جهرم - گزینه دو


نمایندگی جهرم - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای صادقیان جهرمی

تلفن : 7154233979

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : جهرم- بلوار فردوسی کوچه 32 کوچه امامزاده اسماعیلدفاتر


شعبه ۱ تلفن : 9171911326 آدرس : بلوار جانبازان رودخانه کلوان مجتمع محمد رسول الله
شعبه ۲ تلفن : ۰۹۱۷۱۹۱۱۳۲۶ آدرس : بلوار جانبازان رودخانه کلوان مجتمع محمد رسول الله