جهرم - گزینه دو


نمایندگی جهرم - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای صادقیان جهرمی

تلفن : 7154233979

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : جهرم- بلوار فردوسی کوچه 32 کوچه امامزاده اسماعیلدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 54233979 آدرس : بلوار فردوسی کوچه امامزاده اسماعیل
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 54222486 آدرس : بلوار فردوسی کوچه امامزاده اسماعیل آموزشگاه ابرار
توضیحات :