جهرم - گزینه دو


نمایندگی جهرم - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای صادقیان جهرمی

تلفن : 7154233979

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : جهرم- بلوار فردوسی کوچه 32 کوچه امامزاده اسماعیلدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 54233979 - 9171911326 آدرس : بلوار فردوسی کوچه امامزاده اسماعیل
توضیحات :