قائمیه - آموزشگاه گویش


نمایندگی قائمیه - آموزشگاه گویش


نام مدیر : جناب آقای بهروزی

تلفن : 07142415556

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان معلم- جزیره- جنب پارک کودک- آموزشگاه گویشدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 07142415556 -9171241336 آدرس : قائمیه خ مصلی وخ معلم ک 30 جنب پارک جزیره
توضیحات :