قائمیه - آموزشگاه حکمت


نمایندگی قائمیه - آموزشگاه حکمت


نام مدیر : جناب آقای جعفری

تلفن : 09035791113

فکس :

پست الکترونیکی : shahab.jaafari@gmail.com

آدرس : قائمیه ، پشت اداره آبفا ، موسسه زبان حکمت


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09035791113 آدرس : پشت اداره آبفا ، آموزشگاه زبان انگلیسی حکمت
شعبه دخترانه تلفن : 09035791113 آدرس : پشت اداره آبفا ، آموزشگاه زبان انگلیسی حکمت