استهبان - آموزشگاه دانشسرا


نمایندگی استهبان - آموزشگاه دانشسرا


نام مدیر : سرکار خانم اکبرپور

تلفن : 07153228412

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : استهبان_خیابان امام خمینی _ روبه روی اوقاف_ آموزشگاه دانشسرا نمایندگی گزینه ۲ _ شیفت ثابت عصردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09164068629 آدرس :
شعبه دخترانه تلفن : 09164068629 آدرس :