آباده - گزینه دو


نمایندگی آباده - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای جنتی

تلفن : 7144331166-7144332330

فکس : 7144339808

پست الکترونیکی : Abadeh1.gozineh2@gmail.com

آدرس : آباده- خیابان امام سجاد- خیابان ولیعصر - روبروی هیئت قائمیه


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 07144331166 - 9171500902 آدرس : خیابان ولی عصر روبروی هیئت قائمیه
شعبه دخترانه تلفن : 7144332330 آدرس : خیابان ولی عصر روبروی هیئت قائمیه