زاهدان - موسسه آموزشی آریا


نمایندگی زاهدان - موسسه آموزشی آریا


نام مدیر : جناب آقای مرادبیکی

تلفن : 05433413103

فکس : 5433413226

پست الکترونیکی : zahedanmahan@yahoo.com

آدرس : خیابان دانشگاه ، حد فاصل دانشگاه 13 و 15 ، ساختمان دریای جنوب ، طبقه سوم


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05433413103 آدرس : زاهدان ، خیابان دانشگاه ، حد فاصل دانشگاه 13 و 15 ، ساختمان دریای جنوب ، طبقه سوم
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 05433413226 آدرس : زاهدان ، خیابان دانشگاه ، حد فاصل دانشگاه 13 و 15 ، ساختمان دریای جنوب ، طبقه سوم
توضیحات :