زاهدان - موسسه آموزشی آریا


نمایندگی زاهدان - موسسه آموزشی آریا


نام مدیر : جناب آقای مرادبیکی

تلفن : 09157801794

فکس : 09157801794

پست الکترونیکی : zahedanmahan@yahoo.com

آدرس : زاهدان ، روبروی دانشجو 36، بیست متری نسیم، جنب دانشگاه علمی کاربردی ، موسسه گزینه دو


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09158490824 آدرس : زاهدان ، روبروی دانشجو 36، بیست متری نسیم، جنب دانشگاه علمی کاربردی ، موسسه گزینه دو
شعبه دخترانه تلفن : 09157801794 آدرس : زاهدان ، روبروی دانشجو 36، بیست متری نسیم، جنب دانشگاه علمی کاربردی ، موسسه گزینه دو