زابل -دبیرستان غیر دولتی گزینه نو


نمایندگی زابل -دبیرستان غیر دولتی گزینه نو


نام مدیر : جناب آقای سرگلزایی

تلفن : 05432234096- 9153429092

فکس : 054322334096

پست الکترونیکی :

آدرس : حد فاصل تقاطع خیابان شهید مطهری، خیابان شهید باقری وچهار راه چهار فصل. روبروی مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس 115دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05432234096 - 09153429092 - 0915149002 - 09057943700 آدرس : حد فاصل تقاطع خیابان شهید مطهری، خیابان شهید باقری وچهار راه چهار فصل. روبروی مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس 115
توضیحات :