زابل - موسسه ی علمی آزاد تابش


نمایندگی زابل - موسسه ی علمی آزاد تابش


نام مدیر : جناب آقای سرگلزایی

تلفن : 5432234096 - 9153429092

فکس : 5432234096

پست الکترونیکی :

آدرس : میدان امام حسین (ع) جنب اداره آب و فاضلاب شهرستان زابلدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 054322340965 آدرس : میدان امام حسین (ع) جنب اداره آب و فاضلاب شهرستان زابل
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 05432234096 آدرس : میدان امام حسین (ع) جنب اداره آب و فاضلاب شهرستان زابل
توضیحات :