نیک شهر - آموزشگاه امام حسین ع


نمایندگی نیک شهر - آموزشگاه امام حسین ع


نام مدیر : جناب آقای رضائیان

تلفن : 9155453847 - 9155453847

فکس : 5435224157

پست الکترونیکی :

آدرس : نیک شهر - خیابان وحدت - وحدت 1 - نمایندگی گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09155453847 آدرس : نیکشهر - خیابان خیام
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 09155453847 آدرس : نیکشهر خیابان خیام
توضیحات :