نیک شهر -


نمایندگی نیک شهر -


نام مدیر : جناب آقای حسین زاده

تلفن : 09158396571

فکس :

پست الکترونیکی : 82542179mh@gmail.com

آدرس : نیکشهر - خیابان امیرالمومنین - روبروی فنی حرفه ای خواهران


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09158396571-09158396571 آدرس : مرکز آموزش از راه دور پسرانه
شعبه دخترانه تلفن : 09158396571 آدرس : مرکز آموزش از راه دور دخترانه