چابهار - آموزشگاه زبان اوج


نمایندگی چابهار - آموزشگاه زبان اوج


نام مدیر : جناب آقای سنچولی

تلفن : ۰۹۱۵۸۵۰۸۵۱۹

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : چابهار - میدان هیئت سه نفره - گلشهر - ساختمان آموزشگاه زبان اوج - نمایندگی موسسه گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09151964717 آدرس : خیابان هدایت جنب دبستان فضیلت
شعبه دخترانه تلفن : 09158508519 آدرس : خیابان هدایت جنب دبستان فضیلت