سرباز - گزینه دو


نمایندگی سرباز - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای رئیسی

تلفن : 9158739551

فکس : 9158739551

پست الکترونیکی : mosaraisi3@gmail.com

آدرس : سرباز-خیابان دانش-جنب فروشگاه فرهنگیان-مدرسه فرهنگ سازان


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09158739551 آدرس : شهرستان سرباز بخش سرباز جنب فروشگاه فرهنگیان قدیم
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 09158739551 آدرس : راسک خیابان معلم جنب اموزش وپرورش
توضیحات :