نمایندگی گزینه دو شهرستان راسک


نمایندگی نمایندگی  گزینه دو شهرستان راسک


نام مدیر : جناب آقای رئیسی

تلفن : 9158739551

فکس : 9158739551

پست الکترونیکی : mosaraisi3@gmail.com

آدرس : راسک خیابان معلم جنب اموزش و پرورش آقای موسی ریسی آدرس شعبه سرباز - شهرستان سرباز جنب فروشگاه فرهنگیان آقای موسی ریسی


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09158739551 - 0915362603 -09154598726 - 05437397250 - آدرس : شهرستان سرباز بخش سرباز جنب فروشگاه فرهنگیان قدیم
شعبه دخترانه تلفن : 09158739551 آدرس : راسک خیابان معلم جنب اموزش وپرورش