شاهرود - گزینه دو


نمایندگی شاهرود - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای خسروشاهی

تلفن : 02332229292

فکس : 02332229292

پست الکترونیکی : sepehrhighschool1395@gmail.com

آدرس : شاهرود- خیابان شیخ بهایی - خیابان قرنی - پلاک 14 - دبیرستان سپهر


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 02332229292 آدرس : شاهرود- خیابان شیخ بهایی - خیابان قرنی - پلاک 14 - دبیرستان سپهر 09121455663 09388694771 09359741692 02332237849 02332369182
توضیحات :