دامغان -آموزشگاه علمی آزاد کوکب شب


نمایندگی دامغان -آموزشگاه علمی آزاد کوکب شب


نام مدیر : جناب آقای فلاحتی نژاد

تلفن : 2335232888

فکس : 2335232888

پست الکترونیکی :

آدرس : دامغان-مجتمع تجاری مطلب خان طبقه دوم رو به روی درب آسانسور نمایندگی گزینه دو

توضیحات : ساعت کار نمایندگی:صبحها از 8 الی 13-عصرها:16 لغایت 20:30دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 02335232888-35234174 آدرس : دامغان-مجتمع تجاری مطلب خان،طبقه دوم رو به روی درب آسانسور.موسسه گزینه دو
شعبه دخترانه تلفن : 35234174-02335233888 آدرس : دامغان-مجتمع تجاری مطلب خان،طبقه دوم رو به روی درب آسانسور موسسه گزینه دو