دامغان - موسسه فرهنگی کوکب شب


نمایندگی دامغان - موسسه فرهنگی کوکب شب


نام مدیر : جناب آقای فلاحتی نژاد

تلفن : 2335232888

فکس : 2335232888

پست الکترونیکی :

آدرس : میدان شهدا - خیابان شهدا موسسه کوکب شب

توضیحات : ساعت کار نمایندگی:صبحها از 8 الی 13-عصرها:16 لغایت 20:30دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 02335232888 - 9109327525 آدرس : دامغان-خیابان شهدا آموزشگاه علمی آزاد کوکب شب-نمایندگی گزینه دو
توضیحات :