قزوین - دبیرستان پاسارگاد


نمایندگی قزوین - دبیرستان پاسارگاد


نام مدیر : جناب آقای سلطان لو

تلفن : 02833334006

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : فلسطین شرقی-روبروی بانک مسکن-کوچه دیانت-دبیرستان پاسارگاددفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 02833334006 - 9125822975 آدرس : قزوین فلسطین شرقی-روبروی بانک مسکن-کوچه دیانت-دبیرستان پاسارگاد
توضیحات :