بوئین زهرا -نمایندگی گزینه دو


نمایندگی بوئین زهرا -نمایندگی گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای صفایی

تلفن : 2834220379-2834228187-2834228186

فکس : 2834228187

پست الکترونیکی :

آدرس : بلوار امام خمینی ره-خ معلم غربی-روبروی حسینیه سیدالشهدا-جنب دفتر مهندسی پایاسازه- آموزشگاه پاسارگاد(نمایندگی گزینه دو بوئین زهرا)دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09127884457-02834228186-02834228187 آدرس :
شعبه دخترانه تلفن : 09127884457-02834228186-02834228187 آدرس :