بوئین زهرا - گزینه دو


نمایندگی بوئین زهرا - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای صفایی

تلفن : 2834228187

فکس : 2834228187

پست الکترونیکی :

آدرس : بوئین زهرا- بلوار امام خمینی،روبروی بازار،جنب اتاق اصناف، آموزشگاه پاسارگاددفاتر


شعبه پسرانه تلفن : آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : آدرس :
توضیحات :