عباس آباد - نمایندگی


نمایندگی عباس آباد - نمایندگی


نام مدیر : جناب آقای شریعت نژاد

تلفن : 01154623601

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : عباس آباد روبروی مسجد جامعدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01154623601 - 9123250923 آدرس : عباس آباد روبروی مسجد جامع
توضیحات :