نمایندگی آبیک


نمایندگی نمایندگی آبیک


نام مدیر : جناب آقای قنبری

تلفن : 09388777992

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : آبیک بلوار امام خمینی خ بسیج نبش خیابان محمددوست مدرسه ابتکاردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09388777992 آدرس : آبیک بلوار امام خمینی خ بسیج نبش خیابان محمددوست مدرسه ابتکار
شعبه دخترانه تلفن : 09388777992 آدرس : آبیک بلوار امام خمینی خ بسیج نبش خیابان محمددوست مدرسه ابتکار