زنجان - آموزشگاه علمی آزاد پویا


نمایندگی زنجان - آموزشگاه علمی آزاد پویا


نام مدیر : جناب آقای گودرزی

تلفن : 2433557797 - 2433557787

فکس : 2433557787

پست الکترونیکی :

آدرس : چهارراه سعدی-نرسیده به دروازه ارگ-کوچه پرستار-ساختمان پویا - آموزشگاه پویادفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09122421276 آدرس : چهارراه سعدی نرسیده به دروازه ارک کوچه پرستار ساختمان پویا پلاک 3
شعبه دخترانه تلفن : 33557787 آدرس : چهارراه سعدی نرسیده به دروازه ارک کوچه پرستار ساختمان پویا پلاک 3