ابهر آموزشگاه علمی آزاد حافظه برتر گزینه دو


نمایندگی ابهر آموزشگاه علمی آزاد حافظه برتر گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای شهسواری

تلفن : 2435274870

فکس : 2435274870

پست الکترونیکی :

آدرس : ابهر-خ طالقانی جنوبی - بالاتر از کتابفروشی بهمن - نرسیده به بانک کوثر - آموزشگاه علمی آزاد حافظه برتر( گزینه دو)دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9127443270 آدرس : ابهر - بلوار طالقانی جنوبی - نرسیده به موسسه کوثر - آموزشگاه حافظه برتر
شعبه دخترانه تلفن : 02435274870 آدرس : ابهر - بلوار طالقانی جنوبی - نرسیده به موسسه مالی کوثر - آموزشگاه گنجینه دانش