ابهر آموزشگاه علمی آزاد حافظه برتر گزینه دو


نمایندگی ابهر آموزشگاه علمی آزاد حافظه برتر گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای شهسواری

تلفن : 2435274870/ 09127443270

فکس : 2435274870

پست الکترونیکی :

آدرس : ابهر-خ طالقانی جنوبی - نبش کوچه شهید حسینی- نرسیده به بانک سپه(کوثر سابق) - روبروی پوشاک ایرانیان - آموزشگاه علمی آزاد حافظه برتر( گزینه دو)دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 02435274870/09127443270 آدرس : ابهر - بلوار طالقانی جنوبی - نرسیده به بانک سپه(کوثر سابق)- روبروی پوشاک ایرانیان - آموزشگاه حافظه برتر
شعبه دخترانه تلفن : 02435274870/09127443270 آدرس : ابهر - بلوار طالقانی جنوبی - نرسیده به بانک سپه(کوثر سابق)- روبروی پوشاک ایرانیان - آموزشگاه گنجینه دانش