لالی - گزینه دو


نمایندگی لالی - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم آذرباد

تلفن : 6143294978

فکس : 6143294978

پست الکترونیکی : azarbad63@gmail.com

آدرس : لالی- بلوار آیت اله خامنه ای- پاینتر از بانک کشاورزی- آموزشگاه موفقیت لالی

توضیحات : صبح ها ساعت ۹ تا ۱۲ عصر ها ۴ تا ۷


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9015796569 آدرس : لالی_بلوار ایت الله خامنه ای _آموزشگاه موفقیت لالی