گتوند - گزینه دو


نمایندگی گتوند - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم سبزواری

تلفن : 6136324009

فکس : 6136226415

پست الکترونیکی :

آدرس : گتوند خیابان استقلال جنب بانک انصاردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09308067859 آدرس : گتوند ابتدای خیابان استقلال جنب بانک انصار
شعبه دخترانه تلفن : 09169885468 آدرس : گتوند ابتدای خیابان استقلال جنب بانک انصار