گزینه دو مرکز فارابی فریدونکنار


نمایندگی گزینه دو مرکز فارابی فریدونکنار


نام مدیر : جناب آقای غلامی آملی

تلفن : 1135658875-1135661620 - 9113152635

فکس : 1135663345

پست الکترونیکی :

آدرس : فریدونکنار- میدان درنا-خیابان امام خمینی- حنب اداره برق- امام خمینی 34- گزینه دو و مرکز فارابی- کدپستی4751634856دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01135663345-01135661620-01135658875 آدرس : فریدونکنار- میدان درنا-خیابان امام خمینی- حنب اداره برق- امام خمینی 34- گزینه دو و مرکز فارابی- کدپستی4751634856 - 01135663345 - 09057506644- 09113152634
شعبه دخترانه تلفن : 01135663345-01135661620-01135658875 آدرس : فریدونکنار- میدان درنا-خیابان امام خمینی- حنب اداره برق- امام خمینی 34- گزینه دو و مرکز فارابی- کدپستی4751634856