شادگان - آموزشگاه علمی آزاد عروج


نمایندگی شادگان - آموزشگاه علمی آزاد عروج


نام مدیر : جناب آقای ادکی

تلفن : 6153727096

فکس : 6153727096

پست الکترونیکی : m.edki1392@chmail.ir

آدرس : شادگان- انتهای خیابان پاسداران غربی- فلکه ولایت(مشمولی)-آموزشگاه غیردولتی عروج


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9169291954 آدرس : شادگان - انتهای خیابان پاسداران غربی- روبروی فلکه ولایت(مشمولی) آموزشگاه غیردولتی عروج
شعبه دخترانه تلفن : 06153727096 آدرس : شادگان - انتهای خیابان پاسداران غربی- روبروی فلکه ولایت(مشمولی) آموزشگاه علمی آزاد عروج