رامهرمز - آموزشگاه نو اندیشان


نمایندگی رامهرمز - آموزشگاه نو اندیشان


نام مدیر : جناب آقای پرست

تلفن : 6143539538

فکس : 9163909054

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان امامره-خیابان فضل اله نوری -آموزشگاه علمی آزاد نواندیشاندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9163909054 آدرس : رامهرمز-خیابان امام-خیابان شیخ فضل الله-آموزشگاه علمی آزاد «نواندیشان»
شعبه دخترانه تلفن : 09163909054 آدرس : فلکه ادهم- خیابان شیخ فضل الله نوری آ موزشگاه علمی آزاد «گل نرگس»طبقه 1-آموزشگاه نواندیشان