قروه درجزین - نمایندگی


نمایندگی قروه درجزین - نمایندگی


نام مدیر : جناب آقای حسین گوهری دانا پور

تلفن : 8136228100

فکس : 0

پست الکترونیکی : hossein45300@yahoo.com

آدرس : رزن-18متری شهید چمران-جنب فروشگاه ایرانیان-نمایندگی گزینه دو


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 8136228100- 9181075198 آدرس : قروه درجزین-میدان شهرداری-مدرسه شهید هادی احمدی-آموزشگاه رسا
شعبه دخترانه تلفن : 8136228100 آدرس : قروه درجزین-میدان شهرداری-مدرسه شهید هادی احمدی-آموزشگاه رسا