دشت آزادگان - گزینه دو


نمایندگی دشت آزادگان - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم غانمی

تلفن : 6136741413

فکس : 6136741413

پست الکترونیکی :

آدرس : دشت آزادگان-کوی فرهنگیان خیابان 5 شرقی فرهنگ ،موسسه آزاد ایلافدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9163165908 آدرس : سوسنگرد خ سینما آموزشگاه یاوران
شعبه دخترانه تلفن : 06136741413 آدرس : خوزستان سوسنگرد کوی فرهنگیان خ 5 شرقی آموزشگاه ایلاف